ENGLISH

师资队伍

当前位置: 学院首页 > 师资队伍 > 卫生检验学系 > 黄宁华 > 正文

黄宁华

黄宁华

黄宁华

  • 助理研究员
  • hnh@bjmu.edu.cn
  • 北京市海淀区学院路38号
  • ag亚洲国际
个人简介

1、教育经历:

2010/9-2015/7,ag亚洲国际,劳动卫生与环境卫生学,博士; 2002/9-2005/7,中国疾病预防控制中心,环境卫生与劳动卫生,硕士;1995/9-2000/7,华中科技大学同济医学院,妇幼卫生专业,本科。

2、科研与学术工作经历:

2005/07-至今,ag亚洲国际官方游戏卫生检验学系,助理研究员;

2000/07-2002/09,广西区妇幼保健院,住院医师。

从事疫苗评价相关研究,参加过传染病防治课题及疫苗评价等多项国家级、省部级课题研究,同时为中华预防医学会疫苗免疫分会青年委员会委员。中国预防医学会促进消除病毒性肝炎工作委员会秘书。

 

主要研究方向

1、传染病防治及疫苗评价。

2、公共卫生领域中有机物质分析。

 

代表性科研项目

1、基于脂质代谢组学研究研究发热伴血小板减少综合征致病机制,国家自然基金面上项目。

2、北京市自然科学基金面上项目,2122051,无机指纹与常见致病菌快速检定。

3、国家自然科学基金面上项目,30972434,“同体血、尿、发、脏器铅指纹差异现象”成因研究。

4、科技部重大专项分题,30972434,中草药有毒重金属残留检测方法及标准物质研制。

 

10篇代表性论文

1A pilot case-control study on the association between N-acetyl derivatives in serum and first-episode schizophrenia. Huang N, Cao B, Brietzke E, Park C, Cha D, Pan Z, Zhu J, Liu Y, Xie Q, Zeng J, McIntyre RS, Wang J, Yan L. Psychiatry Res. 2019 Feb;272:36-41.

2Wang C, Han B, Zhao T, Liu H, Liu B, Chen L, Xie M, Liu J, Zheng H, Zhang S, Wang Y, Huang N, Du J, Liu YQ, Lu QB, Cui F. Vaccination willingness, vaccine hesitancy, and estimated coverage at the first round of COVID-19 vaccination in China: A national cross-sectional study[J]. Vaccine, 2021, 39(21):2833-2842.

3Cao B, Sun XY, Zhang CB, Yan JJ, Zhao QQ, Yang SY, Yan LL, Huang NH, Zeng J, Liao JY, Wang JY.Association between B vitamins and schizophrenia: A population-based case-control study.Psychiatry Res. 2018 Jan; 259:501-505.

4Ma JH, Sun XY, Guo TJ, Barot E, Wang DF, Yan LL, Ni DW, Huang NH, Xie Q, Zeng J, Ou-Yang L, Liu YQ, Lu QB Association on DISC1 SNPs with schizophrenia risk: A meta-analysis.Psychiatry Res. 2018 Sep 23;270:306-309.

5Wang D, Sun X, Yan J, Ren B, Cao B, Lu Q, Liu Y, Zeng J, Huang N, Xie Q, Gu H, Wang J.Alterations of eicosanoids and related mediators in patients with schizophrenia. J Psychiatr Res. 2018 Jul; 102:168-178.